Ceník účetních prací

Cena se stanovuje individuálně v závislosti na počtu dokladů a náročnosti zpracování. Základem při tvorbě ceny je účetní položka. Účetní položkou je řádek účetního deníku. Například faktura představuje dvě až tři položky,  u výpisu z bankovního účtu představuje každý pohyb jednu účetní položku, hotovostní a interní doklady jsou zpravidla považovány za jednu položku. 

Orientační ceník* měsíčních paušálních plateb:

 • Vedení daňové evidence (neplátce DPH, do 50 položek měsíčně) – 700 Kč
 • Vedení daňové evidence (plátce DPH, do 50 položek měsíčně) – 1 200 Kč
 • Vedení účetnictví (neplátce DPH, do 50 položek měsíčně) – 900 Kč
 • Vedení účetnictví (plátce DPH, do 50 položek měsíčně) – 1 500 Kč
 • Zpracování mezd – měsíční paušál za 1 zaměstnance 200 Kč

*ceny za jednotlivé položky jsou s růstem jejich počtu upravovány směrem dolů.

 
 • Zpracování daňového přiznání včetně přehledů – FO – od 2 500 Kč
 • Zpracování daňového přiznání - FO (pouze zaměstnanci) - od 750 Kč
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání (PO) – od 2 500 Kč
 • Zpracování souhrnného hlášení (měsíční zpracování) - 200 Kč
 • Zpracování silniční daně - 250 Kč (jedno auto)
 • Kniha jízd – od 250 Kč za měsíc a auto
 • Skladová evidence – od 300 Kč za měsíc (v závislosti na počtu položek)
 • Plnění oznamovacích a registračních povinností - 200 Kč za jednotlivá podání
 • Smlouvy, úřední žádosti a podání, jednání se třetími osobami - individuálně