Služby

 Účetnictví

Daňová evidence 

  • zpracování účetních dokladů a vedení zákonem stanovených evidencí
  • zpracování daňových přiznání k DPH, kontrolních hlášení, souhrnných hlášení
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmu, silniční daň...)
  • vyhotovování přehledů podle potřeb klienta

Po uzavření účetního období bude mít klient k dispozici přehledně uspořádané doklady za celé období spolu s příslušnými sestavami (peněžní deník, přehled o příjmech a výdajích, přehled majetku a závazků, přehled neuhrazených pohledávek a závazků, daňová přiznání a případné jiné zákonem stanovené či požadované doklady).

Mzdová agenda

  • kompletní zpracování mezd podniků
  • měsíční přehledy pro zdravotní a sociální pojišťovny
  • výplatní doklady a vyúčtování
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a srážkové daně
  • evidenční a mzdové listy
 

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře, nebo zvolte jinou formu kontaktu